คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรมศพ คุณสมชาย ยิ้มสิริ บิดาของคุณสมิง ยิ้มศิริ (รองเลขาธิการหอการค้าไทย, ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และอดีตประธานหอการค้าจังหวัด

คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ ตัวแทนภาคประชาชนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (กศจ.ขอนแก่น)
October 11, 2017

คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรมศพ คุณสมชาย ยิ้มสิริ บิดาของคุณสมิง ยิ้มศิริ (รองเลขาธิการหอการค้าไทย, ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และอดีตประธานหอการค้าจังหวัด

 

วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 19.00 น. คุณสามารถ อังวราวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น , คุณวิฑูรย์ กมลนฤเมธ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น , คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น , คุณทรงศักดิ์ ทองไทย เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ คุณสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ในการเป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรมศพ คุณสมชาย ยิ้มสิริ บิดาของคุณสมิง ยิ้มศิริ (รองเลขาธิการหอการค้าไทย, ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และอดีตประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น) ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 ต.ค.60 สิริอายุ 87 ปี ซึ่งได้มีพิธีสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม ส่วนพิธีบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ คือ วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 16.00 น. ณ เมรุวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปกับครอบครัวยิ้มศิริ และ ขอไว้อาลัยมา ณ ที่นี้ด้วย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *