คุณเทพวรรณ์ เตียมไธสง รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก CLMV และ ประเทศไทย : แนวโน้มความเสี่ยง และ ความท้าทาย”

คุณเทพวรรณ์ เตียมไธสง รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมสัมมนานโยบายไทยแลนด์ 4.0 ขอนแก่นจะก้าวไปอย่างไร ภายใต้โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐจังหวัดเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ
October 6, 2017
คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ คุณทวีสันต์ วิชัยวงษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานเลี้ยงรับรองและแสดงความยินดี “Warmest Welcome & Congratulation”
October 6, 2017

คุณเทพวรรณ์ เตียมไธสง รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก CLMV และ ประเทศไทย : แนวโน้มความเสี่ยง และ ความท้าทาย”

 

วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 น. คุณเทพวรรณ์ เตียมไธสง รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก CLMV และ ประเทศไทย : แนวโน้มความเสี่ยง และ ความท้าทาย” เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้สนใจ โดยมี ดร.ชูเดียร์ แชตตี้ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกได้นำเสนอผลงานล่าสุด ณ ห้องปัญญาวิจิตร ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

 

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *