งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 10 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆะบูชา 2561
February 19, 2018

งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 10 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. คุณเทพวรรณ์ เตียมไธสง เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และคุณนันฐิยา สิริกาญธนานันท์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนท่านประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดงาน “แพทย์แผนไทยอีสาน สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาตามรอยพ่อ” งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 10 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นประธาน คุณสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวต้อนรับ และ นพ.ณรงค์ สายวงซื ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 กล่าวรายงาน ณ ขอนแก่นฮอล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *