นายอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตฯจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะกรรมการสภาอุตฯจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมในฐานะถือหุ้น พร้อมผู้ถือหุ้น บริษัท ขอนแก่น ไมซ์ แมเนจเม้นท์

วารสารสภาอุตสาหกรรม ฉบับที่ 163
ธันวาคม 20, 2016
การประชุมนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 “การสร้างจังหวัดขอนแก่นให้เจริญจริงๆ
ธันวาคม 22, 2016

นายอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตฯจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะกรรมการสภาอุตฯจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมในฐานะถือหุ้น พร้อมผู้ถือหุ้น บริษัท ขอนแก่น ไมซ์ แมเนจเม้นท์

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14.30 น. นายอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ในฐานะถือหุ้น พร้อมผู้ถือหุ้น บริษัท ขอนแก่น ไมซ์ แมเนจเม้นท์ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระ
1. รับรองบัญชีรายชื่อ ฐานะ และสํานักของผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น พร้อมทั้งจำนวนหุ้น ซึ่งต่างคนได้ลงชื่อซื้อไว้
2. พิจารณาตั้งข้อบังคับของบริษัท
3. พิจารณาให้สัตยาบันแก่บรรดากิจการที่ผู้เริ่มก่อการตั้งบริษัทได้กระทำและค่าใช้จ่ายซึ่งจำเป็นต้องจ่ายในการตั้งบริษัท
4. พิจารณาเรื่องหุ้น
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการชุดแรกของบริษัท และกำหนดอำนาจกรรมการ
6. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสินจ้าง
7.อื่นๆ
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *