ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆะบูชา 2561

นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ปีบริหาร 2561-2562
February 19, 2018
งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 10 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
February 19, 2018

ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆะบูชา 2561

วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. คุณภูวศิษฐ์ วีระปัญญาวัฒน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆะบูชา 2561 โดยมีคุณสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลาง(หลังเก่า) จ.ขอนแก่น

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *