คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมศึกษาดูงานจากรัฐบาลมณฑลกุ้ยโจวและธนาคารแห่งประเทศจีน
October 21, 2016
วารสารสภาอุตสาหกรรม ฉบับที่ 163
December 20, 2016

ร่วมต้อนรับนายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สหรัฐอมริกาประจำประเทศไทย

ร่วมต้อนรับนายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สหรัฐอมริกาประจำประเทศไทย

ณ ห้องรับรองขวัญเมือง
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น พวกเราได้นำเสนอ ศักยภาพจังหวัดขอนแก่น ความเจริญด้านต่างๆ มีชุมชนชาวต่างชาติ ชาวอเมริกันและยุโรปมากมาย ในพื้นที่ขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ทางจังหวัดขอนแก่นเคยเป็นเจ้าภาพวันท่องเที่ยวโลก เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
เสนอให้ทางสถานฑูตสหรัฐอเมริกาได้พิจารณา การจัดประชุมสัมมนาความร่วมมือในกลุ่มลุ่มน้ำโขง งานแสดงสินค้าต่าง และการจัดตั้งสถานกงสุลใหญ่ ที่จังหวัดขอนแก่นในอนาคต ด้วยครับ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *