ร่วมประชุมหารือ “BOI พบนักลงทุนและสื่อมวลชน”

การประชุมนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 “การสร้างจังหวัดขอนแก่นให้เจริญจริงๆ
December 22, 2016
ประธานสภาอุตสาหกรรม ขอนแก่น ร่วมงานเทศกาลตรุษจีน 2560 ณ รร.ฮั่วเคี้ยว จ.ขอนแก่น
January 24, 2017

ร่วมประชุมหารือ “BOI พบนักลงทุนและสื่อมวลชน”

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 16.30 น. นายอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมนายธีระศักดิ์ สุวรรณธาร รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และผู้นำองค์กรเอกชนในขังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมหารือ “BOI พบนักลงทุนและสื่อมวลชน” เพื่อรับฟังการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรการส่งเสริมการลงทุน รวมถึงนโยบายต่างๆ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ที่เอื้อต่อการลงทุน ณ โรงแรมไบรท์ โฮเต็ล ขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *