สภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น

September 22, 2017

คุณสุรชัย คชินทักษ รองประธานฝ่ายพาณิชย์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ได้รับเกียรติให้เป็นประธานเปิดงานประเมินชิ้นงาน หรือโครงการตามสมรรถนะอาชีพ เพื่อประเมินชิ้นงาน และโครงการ พร้อมทั้งยังได้ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาชีพ และประสบการณ์ทางการตลาดแก่นักเรียน นักศึกษาที่ร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร 7 ชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. คุณสุรชัย คชินทักษ รองประธานฝ่ายพาณิชย์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ได้รับเกียรติให้เป็นประธานเปิดงานประเมินชิ้นงาน หรือโครงการตามสมรรถนะอาชีพ เพื่อประเมินชิ้นงาน และโครงการ […]
September 22, 2017

คุณทรงศักดิ์ ทองไทย เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาเขตขอนแก่น เพื่อรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ณ ห้องประชุมประดู่ทอง อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

  วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. คุณทรงศักดิ์ ทองไทย เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาเขตขอนแก่น เพื่อรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ […]
September 20, 2017

ณวิฑูรย์ กมลนฤเมธ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น คุณทรงศักดิ์ ทองไทย เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ คุณเทพวรรณ์ เตียมไธสง รองประธานฝ่ายยุทธศาสตร์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมชมความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น

วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น. คุณวิฑูรย์ กมลนฤเมธ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น คุณทรงศักดิ์ ทองไทย เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ […]
September 20, 2017

นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น (Young F.T.I.) และเจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมบริจาคโลหิต “ให้เลือดให้ชีวิต”

วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น (Young F.T.I.) และเจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมบริจาคโลหิต “ให้เลือดให้ชีวิต” เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่รอรับการรักษาพยาบาล ณ ห้องประชุม […]