สภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น

September 19, 2017

คุณปัญญา เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น คุณเทพวรรณ์ เตียมไธสง รองประธานฝ่ายยุทธศาสตร์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น คุณธีระศักดิ์ สุวรรณธาร รองประธานฝ่ายประสานงานภาคเอกชนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ คุณมานะ แก่นศักดิ์ศิริ กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับนักธุรกิจและผู้ประกอบการด้านต่างๆ จากประเทศอังกฤษ ร่วมงานสัมมนาหัวข้อเรื่อง “UK Capabilities in Sustainable Smart Cities” ณ ห้องวนชาน 3 โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. คุณปัญญา เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น คุณเทพวรรณ์ เตียมไธสง […]
September 19, 2017

🌟🌟 ประชาสัมพันธ์ 🌟🌟 ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมและสร้างเครือข่ายธุรกิจภูมิภาค ภายใต้ผลลัพธ์ CLMVT forum 2016 : Towards a Shared Prosperity “หลักสูตร การวางแผนและการพัฒนาขนส่งและโลจิสติกส์อย่างยั่งยืน” 📆 ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ⏰ เวลา 16.20 – 18.00 น. 📍 ณ ห้องประชุม Mekong River ชั้น 2 อาคาร MI Annex สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง จ. ขอนแก่น รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ ✅✅✅ หากสมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรม กับทางสถาบันฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใด ๆ ทั้งสิ้น ตลอด 2 สัปดาห์ สามารถกรอกใบสมัครและส่งกลับมาที่ เจ้าหน้าที่ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ จะเป็นผู้พิจารณาการคัดเลือก เป็นลำดับต่อไป ✅✅✅ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ☎️ โทร.043-227832

🌟🌟 ประชาสัมพันธ์ 🌟🌟 ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมและสร้างเครือข่ายธุรกิจภูมิภาค ภายใต้ผลลัพธ์ CLMVT forum 2016 : Towards a Shared Prosperity “หลักสูตร การวางแผนและการพัฒนาขนส่งและโลจิสติกส์อย่างยั่งยืน” 📆 ในวันศุกร์ที่ 29 […]
September 19, 2017

คุณธนวรรณ พันเทศ ปฏิคมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. คุณธนวรรณ พันเทศ ปฏิคมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 […]
September 18, 2017

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานความสัมพันธไมตรี 8 องค์กรเศรษฐกิจ จังหวัดขอนแก่น ณ โรงยิม 2 สนามบาสเกตบอล สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 12.30-17.00 น. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานความสัมพันธไมตรี 8 องค์กรเศรษฐกิจ จังหวัดขอนแก่น ประกอบไปด้วย องค์กรต่างๆดังนี้ – ทีมสีน้ำเงิน : […]