สภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น

September 18, 2017

คณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนิน โครงการ “50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก…สู่โรงเรียนขาดแคลน”  ณ ห้องแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนิน โครงการ “50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 […]
September 18, 2017

คณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมประจำเดือน กันยายน (9/2560) ร่วมกับ ที่ปรึกษาภาครัฐ ภาคเอกชน และ คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมศิริธนชัย ชั้น 2 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. คณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมประจำเดือน กันยายน (9/2560) ร่วมกับ ที่ปรึกษาภาครัฐ […]
September 18, 2017

คุณจิราทิพย์ ไกรทอง คุณธนวรรณ พันเทศ และ คุณธนวรรณ พิทยธาราธร รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า SMEs Fest โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ (Start up) ณ ลานข้าวเหนียว ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.30 น. คุณจิราทิพย์ ไกรทอง คุณธนวรรณ พันเทศ และ คุณธนวรรณ พิทยธาราธร […]
September 18, 2017

คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 “The 5th International Conference on Government Performance Management and Leadership” ณ ห้องประชุมพีรสิทธ์ คำนวณศิลป์ ชั้น 1 วิทยาลัยปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น. คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 “The […]