สภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น

September 18, 2017

คุณภูวไนย์ วงศ์สุริยา รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. คุณภูวไนย์ วงศ์สุริยา รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดขอนแก่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2561-2564 […]
September 18, 2017

คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น และ คุณสมิหลา หยกอุบล รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์และประสานโครงการแผนการจัดงานแสดงสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันออกเฉียงเหนือเชื่อมต่ออินโดจีน 2561 โดยมีคุณพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น และ คุณสมิหลา หยกอุบล รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น […]
September 18, 2017

คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ คุณทรงศักดิ์ ทองไทย เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมันขอนแก่น ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

  วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ คุณทรงศักดิ์ ทองไทย […]
September 18, 2017

คณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมขอนแก่น เข้าร่วมงาน มอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 ของ บริษัท โรงงานพัฒนาการเกษตรขอนแก่น จำกัด บริหารงานโดย คุณสมิหลา หยกอุบล รองประธานสภาอุตสาหกรรมขอนแก่น ที่ บริษัท โรงงานพัฒนาการเกษตรขอนแก่น จำกัด

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 07.00 น. ที่ บริษัท โรงงานพัฒนาการเกษตรขอนแก่น จำกัด คณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมขอนแก่น นำโดย คุณสุรพล ทวีแสงสกุลไทย […]