สภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น

September 18, 2017

คุณภูวศิษฐ์ วีระปัญญาวัฒน์ รองประธานฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) และท่องเที่ยวสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมหารือแนวทางการขยายเส้นทางเชื่อมโยงงานการแข่งขัน MOTO GP บุรีรัมย์ เพื่อรับทราบรายละเอียดการจัดงาน และวางแผนร่วมกันในการทำเส้นทางเชื่อมโยง Package รายการนำเที่ยวตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว โดยมีคุณสมฤดี จิตรจง ผ.อ.ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. เป็นประธานการประชุม ณ ร้านอาหารสไมล์ ริมบึงหนองโคตร จ.ขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. คุณภูวศิษฐ์ วีระปัญญาวัฒน์ รองประธานฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) และท่องเที่ยวสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมหารือแนวทางการขยายเส้นทางเชื่อมโยงงานการแข่งขัน MOTO […]
September 18, 2017

คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย โดย มูลนิธิ เตียง จิราธิวัฒน์ มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม และ น้ำใจกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งคุณพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้เกียรติเป็นประธานมอบ ณ ลานด้านหน้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ.ขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 16.30 น. คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย โดย มูลนิธิ เตียง […]
September 18, 2017

คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดงาน “Royal Project @ Centralplaza Khonkaen” งานมูลนิธิโครงการหลวง ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงานมีการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปของโครงการหลวงหลากหลายชนิดในราคาพิเศษ โดยมีคุณพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งงานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2560 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ.ขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 15.30 น. คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดงาน “Royal Project @ […]
September 18, 2017

คุณจิราทิพย์ ไกรทอง รองประธานฝ่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุง ซ่อมแซม พุทธมณฑลอีสานให้เป็นไปตามแผนของโครงการฯ ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ชั้น 4 ศาลากลาง (หลังใหม่) จ.ขอนแก่น

  วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. คุณจิราทิพย์ ไกรทอง รองประธานฝ่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น […]