สภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น

September 1, 2017

คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ ท่านวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกาและคณะ ในการเดินทางมาตรวจราชการ และรับการตรวจเยี่ยมจากท่านอธิบดีผู้พิพากษา แรงงานภาค 4 ผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ พร้อมกันนี้ท่านประธานศาลฎีกายังได้ปลูกต้นพะยูงไว้เป็นที่ระลึกที่หน้าสำนักงานศาลจังหวัดอุดรธานีอีกด้วย

วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ ท่านวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกาและคณะ ในการเดินทางมาตรวจราชการ และรับการตรวจเยี่ยมจากท่านอธิบดีผู้พิพากษา […]
September 1, 2017

ชุมพร แสนขวา และคุณธีระศักดิ์ สุวรรณธาร รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานสัมมนา “Smart City Safe City เทคโนโลยีพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0”

  วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. คุณชุมพร แสนขวา และคุณธีระศักดิ์ สุวรรณธาร รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น […]
September 1, 2017

คุณชลิดา พงษ์พิศ เหรัญญิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุม โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์เศรษฐกิจการคลังจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมหน้าเมืองชั้น 3 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. คุณชลิดา พงษ์พิศ เหรัญญิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุม โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์เศรษฐกิจการคลังจังหวัดขอนแก่น โดยมีคุณพงษ์ศักดิ์ […]
September 1, 2017

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 8/2560 ร่วมกับ อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์

วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 06.00 น. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 8/2560 ร่วมกับ อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด […]