สภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น

September 1, 2017

คุณสุรชัย คชินทักษ รองประธานฝ่ายการพาณิชย์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน การอบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการบรรจุตู้สินค้าเพื่อการส่งออก ณ โรงแรม มันตราวารี จังหวัดขอนแก่น

  วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 คุณสุรชัย คชินทักษ รองประธานฝ่ายการพาณิชย์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน การอบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการบรรจุตู้สินค้าเพื่อการส่งออก โดยมี […]
September 1, 2017

คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมคุณแม่หนม มหานาม (คุณแม่คุณสมควร มหานาม สมควรมอเตอร์) ณ วัดบ้านทุ่ม จังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมคุณแม่หนม มหานาม (คุณแม่คุณสมควร มหานาม สมควรมอเตอร์) ณ […]
September 1, 2017

น คุณทรงศักดิ์ ทองไทย เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ คุณธีระศักดิ์ สุวรรณธาร รองประธานฝ่ายประสานงานภาคเอกชนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น คุณทรงศักดิ์ ทองไทย เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ คุณธีระศักดิ์ สุวรรณธาร […]
September 1, 2017

คุณทรงศักดิ์ ทองไทย เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม เวลา 09.00 น. คุณทรงศักดิ์ ทองไทย เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 5/2560 เพื่ออนุมัติเงินกู้หรือเงินร่วมทุน และกำหนดแนวทางการส่งเสริมเอสเอ็มอี […]