สภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น

October 6, 2017

คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ คุณทวีสันต์ วิชัยวงษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานเลี้ยงรับรองและแสดงความยินดี “Warmest Welcome & Congratulation”

  วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น. คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ คุณทวีสันต์ วิชัยวงษ์ […]
October 6, 2017

คุณเทพวรรณ์ เตียมไธสง รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก CLMV และ ประเทศไทย : แนวโน้มความเสี่ยง และ ความท้าทาย”

  วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 น. คุณเทพวรรณ์ เตียมไธสง รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก […]
October 6, 2017

คุณเทพวรรณ์ เตียมไธสง รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมสัมมนานโยบายไทยแลนด์ 4.0 ขอนแก่นจะก้าวไปอย่างไร ภายใต้โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐจังหวัดเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ

  วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. คุณเทพวรรณ์ เตียมไธสง รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมสัมมนานโยบายไทยแลนด์ 4.0 ขอนแก่นจะก้าวไปอย่างไร […]
October 6, 2017

คณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานเปิดตัว แนชเชอรัลลี่ พลัส ผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ได้รับเกียรติให้เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้บริหารจากประเทศญี่ปุ่น และยังได้ร่วมมอบรางวัลทองคำให้กับผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย

  วันพุธ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 17.00 น. คณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นำโดย คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย […]