สภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น

September 1, 2017

คุณพิทักษ์ ธนะมงคล รองประธานฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ครั้งที่ 15/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 จังหวัดขอนแก่น

  วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. คุณพิทักษ์ ธนะมงคล รองประธานฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ครั้งที่ 15/2560 […]
September 1, 2017

คุณภูวไนย์ วงศ์สุริยา รองประธานฝ่ายอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องแก่นภูมิ 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. คุณภูวไนย์ วงศ์สุริยา รองประธานฝ่ายอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดขอนแก่น โดยมีคุณชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น […]
September 1, 2017

คุณสามารถ อังวราวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์สภอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย คุณทรงศักดิ์ ทองไทย เลขาธิการ คุณชลิดา พงษ์พิศ เหรัญญิก คุณภูวศิษฐ์ วีระปัญญาวัฒน์ คุณสมิหลา หยกอุบล รองประธาน คุณธนวรรณ พันเทศ ปฏิคม อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับ คณะชมรมนักธุรกิจ จังหวัดสงขลา ณ ห้องดอกคูน ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 18.30-20.30 น. คุณสามารถ อังวราวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์สภอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย คุณทรงศักดิ์ ทองไทย เลขาธิการ […]
September 1, 2017

คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น คุณทรงศักดิ์ ทองไทย เลขาธิการ คุณชลิดา พงษ์พิศ เหรัญญิก คุณธีระศักดิ์ สุวรรณธาร รองประธาน และคุณธนวรรณ พันเทศ ปฏิคม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย 8 องค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่นพัฒนาเมือง ร่วมต้อนรับชมรมนักธุรกิจหาดใหญ่ และคณะ จากจังหวัดสงขลาที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนจังหวัดขอนแก่น เพื่อก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันและเกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคตอันใกล้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น คุณทรงศักดิ์ ทองไทย เลขาธิการ […]