สภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น

September 1, 2017

คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการการจัดแข่งขันกอล์ฟเชื่อมสัมพันธ์สภาอุตสาหกรรม ณ สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นำโดยคุณสามารถ อังวราวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์ คุณปัญญา เกิดศักดิ์ […]
September 1, 2017

คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลผู้นำดีเด่นแห่งชุมชน ซึ่งทางมูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพาณิชยการ ณ ธรรมศาลา วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพาณิชยการ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 16 ส.ค. 60 เวลา 09.30 น. คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลผู้นำดีเด่นแห่งชุมชน ซึ่งทางมูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย […]
September 1, 2017

คุณทรงศักดิ์ ทองไทย เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ คุณสุรชัย คชินทักษ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมลงนามความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 1 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่นเซนเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. คุณทรงศักดิ์ ทองไทย เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ คุณสุรชัย คชินทักษ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น […]
September 1, 2017

คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560 เพื่อหาแนวทางการบริหารงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ […]