สภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น

September 1, 2017

คุณวิฑูรย์ กมลนฤเมธ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ คุณธนวรรณ พันเทศ ปฏิคม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานอัตลักษณ์ไทยอีสานสปาจากภูมิปัญญาสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์วัฒนธรรมทำอีสานสปา ในเขตจังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. คุณวิฑูรย์ กมลนฤเมธ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ คุณธนวรรณ พันเทศ ปฏิคม […]
September 1, 2017

  วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.30 น. คุณทรงศักดิ์ ทองไทย เลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และคุณธีระศักดิ์ สุวรรณธาร […]
September 1, 2017

คุณจิตตภูมิ โควบุตร รองประธานฝ่ายกีฬาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน การแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018”

  วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. คุณจิตตภูมิ โควบุตร รองประธานฝ่ายกีฬาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน การแข่งขัน […]
August 16, 2017

คุณวีระพงศ์ จงปติยัตต์ รองประธานฝ่ายอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิค สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานประชุมพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2560

วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. คุณวีระพงศ์ จงปติยัตต์ รองประธานฝ่ายอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิค สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานประชุมพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2560 […]