สภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น

August 9, 2017

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเปิดตัวโครงการ การศึกษาการใช้น้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์น้ำบาดาลในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (อุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลัง และอุตสาหกรรมน้ำตาล)

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเปิดตัวโครงการ การศึกษาการใช้น้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์น้ำบาดาลในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (อุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลัง และอุตสาหกรรมน้ำตาล) วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – […]
August 7, 2017

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ มทร.วิทยาเขตขอนแก่น , 8 องค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น , สมาคมรถเครนจังหวัดขอนแก่น , บจก.ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง , ททท. สนง.ขอนแก่น และ ประชาชนชาวขอนแก่น เดินทางไปร่วมบริจาคปัจจัย -สิ่งของอุปโภค/บริโภค ที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวสกลนคร ที่ประสบอุทกภัยภัยน้ำท่วม โดยมี คุณพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผวจ.ขอนแก่น ให้เกียรติปล่อยขบวน

วันศุกร์ ที่ 4 ส.ค. 60 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ มทร.วิทยาเขตขอนแก่น , 8 องค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น , สมาคมรถเครนจังหวัดขอนแก่น , บจก.ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง […]
August 7, 2017

เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานแถลงข่าวมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 5 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.30 น. ที่ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณทรงศักดิ์ […]
August 7, 2017

คุณชลิดา พงษ์พิศ เหรัญญิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า)

วันอังคาร ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. คุณชลิดา พงษ์พิศ เหรัญญิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4/2560 […]