สภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น

August 1, 2017

เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ รองประธานฝ่ายการพาณิชย์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่2/2560

วันอังคาร ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09:00 น. คุณทรงศักดิ์ ทองไทย เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ คุณสุรชัย คชินทักษ […]
August 1, 2017

เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมปล่อยแถวคาราวานรถขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์จาก8 องค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น รับบริจาคสิ่งของจากประชาชน

วันอังคาร ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 07.00 น. คุณทรงศักดิ์ ทองไทย เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมปล่อยแถวคาราวานรถขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ จาก8องค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่นโดยสภา-อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น […]
August 1, 2017

รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ในการมอบ น้ำดื่มไดโน่ ให้แก่ Khon Kaen Mice Manegement เพื่อส่งต่อทางจังหวัดในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดสกลนคร

วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.30 น.  ที่บริเวณหน้าหอการค้าจังหวัดขอนแก่น คุณทรงศักดิ์ ทองไทย เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ในการมอบน้ำดื่มไดโน่ จำนวน […]
August 1, 2017

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เข้าประชุมคณะกรรมการสายงานกิจการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วาระปี 2559-2561 ครั้งที่ 5/2560

  วันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม 256 เวลา 10.00-11.00 น คุณอดิเรก  หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เข้าประชุมกลุ่มประธานสภอุตสาหกรรมภาคอีสาน  จากนั้น ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นเข้าประชุมคณะกรรมการ สายงานกิจการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ […]