สภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น

August 1, 2017

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับคณะกรรมการ อนุกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

  วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 18.30 น. คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับคณะกรรมการ อนุกรรมการ […]
July 31, 2017

รองประธานอุตสาหกรรมขอนแก่น ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. คุณภูวศิษฐ์ วีรปัญญาวัฒน์ รองประธานฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์(MICE)ท่องเที่ยวสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมิถุนายน 2560 […]
July 27, 2017

ประธานสภาอุตสาหกรรมขอนแก่น ร่วมงานบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับคณะกรรมการ อนุกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ ((สสปน.)TCEB) ณ คุ้มสีฐาน สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 18.30 น. คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับคณะกรรมการ อนุกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม […]
July 26, 2017

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่  3 “โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่  3 “โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อม” โดยได้รับเกียรติจาก […]