สภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น

July 26, 2017

คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมขอนแก่น ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องแสดง อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์จังหวัดขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 14.15 น. คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ ห้องแสดง อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์จังหวัดขอนแก่น […]
July 26, 2017

รองประธานสภาอุตสาหกรรมขอนแก่น ร่วมงาน ”พบปะสังสรรค์พันธมิตรอสังหาฯอีสาน” ณ ห้องราชพฤกษ์ 2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. คุณธีระศักดิ์ สุวรรณธาร รองประธานฝ่ายประสานงานภาคเอกชนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมงาน ”พบปะสังสรรค์พันธมิตรอสังหาฯอีสาน” เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกทั้ง […]
July 26, 2017

คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมขอนแก่น ร่วมประชุมรับฟังความและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทยในระยะ 20 ปี ณ ห้องประชุมมุงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.00 น. คุณวุฒิไกร สุวรรณวานิช รองประธานฝ่ายประสานงานภาครัฐสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทยในระยะ 20 ปี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ […]
July 26, 2017

เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (กลุ่มช่างอุตสาหกรรม) ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

วันพุธ ที่ 26 กรกฏาคม 2560 เวลา 10.00 น. คุณทรงศักดิ์ ทองไทย เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (กลุ่มช่างอุตสาหกรรม) ประจำปีการศึกษา […]