สภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น

July 26, 2017

คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดอภิธรรม ณ ศาลาธรรมสังเวช อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 18.00 น. คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นำโดย คุณสามารถ อังวราวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์ คุณทรงศักดิ์ ทองไทย […]
July 24, 2017

สภาอุตสาหกรรมขอนแก่น เปิดบ้านเชื่อมความสัพันธ์อันมดีระหว่าง 8 องค์กรในจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมศิริธนชัย สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมศิริธนชัย สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นำโดย คุณทรงศักดิ์ ทองไทย […]
July 24, 2017

รองประธานสภาอุตสาหกรรมขอนแก่นร่วมประชุมคณะทำงาน “ขอนแก่น ดินแดนแห่งเสียงแคน ดอกคูณ”ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 คุณพิทักษ์ ธนะมงคล รองประธานฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการปลูก ภายใต้ คณะทำงานขับเคลื่อนวาระจังหวัด”ขอนแก่น ดินแดนแห่งเสียงแคน ดอกคูณ” […]
July 24, 2017

รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐระดับอำเภอเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมมงกุฏเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 คุณภูวไนย์ วงศ์สุริยา รองประธานฝ่ายอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมเปิดโครงการและร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐระดับอำเภอ เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ.2560 ร่วมกับมูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้าร่วมกับภาคีพัฒนาที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และสำนักงานจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะ ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาล […]