สภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น

July 5, 2017

รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Focus Group ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น. คุณภูวไนย์ วงศ์สุริยา และ คุณธรรมรัตน์ จันท่าจีน รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ […]