สภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น

October 2, 2017

คุณธีระศักดิ์ สุวรรณธาน รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ในการกล่าวต้อนรับผู้ประกอบการด้านโลจิสติก ประเทศในกลุ่ม CLMV (จีน ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม)

  วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 17.00 น. คุณธีระศักดิ์ สุวรรณธาน รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ในการกล่าวต้อนรับผู้ประกอบการด้านโลจิสติก […]
October 2, 2017

คุณสามารถ อังวราวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เปิดโอกาสให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่มีกิจการเป็นของตัวเอง หรือ ดำเนินกิจการด้วยตัวเอง และ ทายาทธุรกิจที่มีความมุ่งมั่นเพื่อที่จะประสบผลสำเร็จของธุรกิจเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ และข้อมูลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จ

  วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.30 น. คุณสามารถ อังวราวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ คุณอดิเรก […]
October 2, 2017

คุณธรรมรัตน์ จันท่าจีน รองประธานฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม SMEs OTOP ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 7/2560

  วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. คุณธรรมรัตน์ จันท่าจีน รองประธานฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม SMEs OTOP […]
September 29, 2017

คุณวุฒิไกร สุวรรณวานิช รองประธานฝ่ายประสานงานภาครัฐ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

  วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. คุณวุฒิไกร สุวรรณวานิช รองประธานฝ่ายประสานงานภาครัฐ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด […]