สภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น

September 29, 2017

คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ องค์กรเอกชน 8 องค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น เข้ามอบของที่ระลึกให้กับ คุณพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

  วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นำโดยคุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภา คุณทรงศักดิ์ […]
September 29, 2017

คุณจิราทิพย์ ไกรทอง รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธียกฉัตรพระเมรุมาศจำลอง ในพีธีถวายดอกไม้จันทน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้การแสดงความอาลัย และความจงรักภักดี ที่มีต่อพระองค์ท่าน

  วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 คุณจิราทิพย์ ไกรทอง รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธียกฉัตรพระเมรุมาศจำลอง ในพีธีถวายดอกไม้จันทน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร […]
September 29, 2017

คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมหารือเตรียมการจัดงาน กอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์อุตสาหกรรม เพื่อหารือและแจ้งความคืบหน้าในการจัดงาน ณ สำนักงานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น

  วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นำโดยคุณสามารถ อังวราวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์ คุณทรงศักดิ์ ทองไทย […]
September 29, 2017

คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (กศจ.ขอนแก่น)

  วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (กศจ.ขอนแก่น) โดยมีคุณภิญโญ […]