สภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น

September 27, 2017

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣📣 🔺ขอเชิญนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ นักธุรกิจ หรือผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ YOUNG F.T.I. ร้อยแก่นสารสินธุ์ 🔺 ✔️โดยมีสุดยอดนักวิทยากร ที่ประสบความสำเร็จ Top 5 ของแต่ละจังหวัด  ✔️ผู้ทรงคุณวุฒิกิตติมศักดิ์ของกลุ่มจังหวัดอีกมายมาก ✔️รับจำนวนจำกัดเพียง […]
September 27, 2017

คุณธีระศักดิ์ สุวรรณธาร รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น คุณสุรสิทธิ์ สุทินฤกษ์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และดร.พรนภา สืบสารคาม กรรมการสมาชิกสัมพันธ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องคอนเวนชั่น 3 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 06.00 น. คุณธีระศักดิ์ สุวรรณธาร รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น คุณสุรสิทธิ์ สุทินฤกษ์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และดร.พรนภา […]
September 27, 2017

คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น คุณสุรชัย คชินทักษ คุณภูวศิษฐ์ วีระปัญญาวัฒน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และคุณธีชลิต ศรีหล่มศักดิ์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมหารือ YOUNG FTI. เพื่อหารือรับฟัง และแก้ไขปัญหา รวมถึงแจ้งความคืบหน้าของโครงการ ณ สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น. คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น คุณสุรชัย คชินทักษ คุณภูวศิษฐ์ วีระปัญญาวัฒน์ […]
September 27, 2017

ณภูวไนย์ วงษ์สุริยา และ คุณเทพวรรณ์ เตียมไธสง รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านการค้า การลงทุ่น ภายใต้ความเป็นกลุ่มประเทศ GMS/นานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องแกรนออร์คิด บอลรูม 1 โรงแรมพลูแมน ราชาออร์คิด จังหวัดขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 09.30 น. คุณภูวไนย์ วงษ์สุริยา และ คุณเทพวรรณ์ เตียมไธสง รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านการค้า […]