สภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น

September 27, 2017

วันอังคาร ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 08.30 น. คณะกรรมการบริหารสภาอุตสากรรมจังหวัดขอนแก่น นำโดยคุณสุรพล ทวีแสงสกุลไทย คุณสามารถ อังวราวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์ คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธาน คุณทรงศักดิ์ ทองไทย เลขาธิการ คุณเทพวรรณ์ เตียมไธสง รองประธาน คุณธนวรรณ พันเทศ ปฏิคม ร่วมพิธีปล่อยชิ้นส่วน เรือหลวง ตรัง (OPV2) จาก ขอนแก่น สู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดชกลมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีคุณพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในงาน เพื่อสนับสนุนการสร้างเรือตรวจการใกลฝั่ง ณ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

วันอังคาร ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 08.30 น. คณะกรรมการบริหารสภาอุตสากรรมจังหวัดขอนแก่น นำโดยคุณสุรพล ทวีแสงสกุลไทย คุณสามารถ อังวราวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์ คุณอดิเรก […]
September 27, 2017

คณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นำโดย คุณสามารถ อังวราวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์ คุณทรงศักดิ์ ทองไทย เลขาธิการ คุณชลิดา พงษ์พิศ เหรัญญิก คุณเทพวรรณ์ เตียมไธสง คุณธนวรรณ พันเทศ รองประธานสภาอุตสาหกรรม เข้าร่วมงาน TAT – AiR Asia Agent Fam Trip ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2560 ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคิด จ.ขอนแก่น

วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 19.30 น. คณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นำโดย คุณสามารถ อังวราวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์ คุณทรงศักดิ์ ทองไทย […]
September 27, 2017

คุณธรรมรัตน์ จันท่าจีน รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานเปิดโชว์รูม และ ศูนย์บริการใหม่ อีซูซุคอนเน็ค ขอนแก่น จำกัด โดยมี คุณพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเิปิด ณ ศูนย์บริการใหม่ อีซูซุคอนเน็ค ขอนแก่น จำกัด

วันเสาร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. คุณธรรมรัตน์ จันท่าจีน รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานเปิดโชว์รูม และ ศูนย์บริการใหม่ […]
September 27, 2017

คุณสมิหลา หยกอุบล รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น คุณสมิหลา หยกอุบล รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ […]