สภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น

September 22, 2017

คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีใน “งานเฉลิมฉลองวันชาติจีนครบรอบ 68 ปี / 42 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน และการก่อตั้งสถานกงสุลใหญ่ประจำจังหวัดขอนแก่นครบรอบ 5 ปี” ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมอวานีขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 18.30 น. คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นำโดย คุณทรงศักดิ์ ทองไทย เลขาธิการ พร้อมด้วย คุณสมิหลา […]
September 22, 2017

คุณพิทักษ์ ธนะมงคล รองประธานฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ คุณธีระศักดิ์ สุวรรณธาร รองประธานฝ่ายประสานงานภาคเอกชน ร่วมงานพบปะสังสรรค์ 24 องค์กรจีนจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 305 ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะจังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 19.00 น. คุณพิทักษ์ ธนะมงคล รองประธานฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ คุณธีระศักดิ์ สุวรรณธาร รองประธานฝ่ายประสานงานภาคเอกชน […]
September 22, 2017

คุณชลิดา พงษ์พิศ เหรัญญิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบ ประจำจังหวัด ณ ห้องประชุมปักษาวายุภักดิ์ สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. คุณชลิดา พงษ์พิศ เหรัญญิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบ ประจำจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน กำกับการดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการจัดให้มีการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพในการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบ […]
September 22, 2017

คุณมานะ แก่นศักดิ์ศิริ กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น2 ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. คุณมานะ แก่นศักดิ์ศิริ กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อรับฟังและแสดงความเห็นชอบในการพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยมีคุณสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ […]