Admin

February 19, 2018

งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 10 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. คุณเทพวรรณ์ เตียมไธสง เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และคุณนันฐิยา สิริกาญธนานันท์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนท่านประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น […]
February 19, 2018

ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆะบูชา 2561

วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. คุณภูวศิษฐ์ วีระปัญญาวัฒน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆะบูชา 2561 โดยมีคุณสุชัย บุตรสาระ […]
January 24, 2017

ประธานสภาอุตสาหกรรม ขอนแก่น ร่วมงานเทศกาลตรุษจีน 2560 ณ รร.ฮั่วเคี้ยว จ.ขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น. นายอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะกรรมการ ได้เดินทางไปร่วมงาน “เทศกาลตรุษจีนประจำปี 2560” พร้อมด้วยสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่น […]
December 22, 2016

ร่วมประชุมหารือ “BOI พบนักลงทุนและสื่อมวลชน”

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 16.30 น. นายอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมนายธีระศักดิ์ สุวรรณธาร รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และผู้นำองค์กรเอกชนในขังหวัดขอนแก่น […]