Admin

เมษายน 4, 2019

สัมมนาเผยแพร่แนวทางอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง

กุมภาพันธ์ 19, 2018

งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 10 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันศุกร์ ที่ 16 […]
กุมภาพันธ์ 19, 2018

ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆะบูชา 2561

วันศุกร์ ที่ 16 […]
มกราคม 24, 2017

ประธานสภาอุตสาหกรรม ขอนแก่น ร่วมงานเทศกาลตรุษจีน 2560 ณ รร.ฮั่วเคี้ยว จ.ขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 23 […]