Admin

January 24, 2017

ประธานสภาอุตสาหกรรม ขอนแก่น ร่วมงานเทศกาลตรุษจีน 2560 ณ รร.ฮั่วเคี้ยว จ.ขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น. นายอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะกรรมการ ได้เดินทางไปร่วมงาน “เทศกาลตรุษจีนประจำปี 2560” พร้อมด้วยสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่น […]
December 22, 2016

ร่วมประชุมหารือ “BOI พบนักลงทุนและสื่อมวลชน”

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 16.30 น. นายอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมนายธีระศักดิ์ สุวรรณธาร รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และผู้นำองค์กรเอกชนในขังหวัดขอนแก่น […]
December 22, 2016

การประชุมนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 “การสร้างจังหวัดขอนแก่นให้เจริญจริงๆ

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15.00 น. นางสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นายวุฒิไกร สุวรรณวานิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นายสุรสิทธิ์ […]
December 22, 2016

นายอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตฯจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะกรรมการสภาอุตฯจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมในฐานะถือหุ้น พร้อมผู้ถือหุ้น บริษัท ขอนแก่น ไมซ์ แมเนจเม้นท์

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14.30 น. นายอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ในฐานะถือหุ้น พร้อมผู้ถือหุ้น บริษัท […]