Admin

December 22, 2016

การประชุมนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 “การสร้างจังหวัดขอนแก่นให้เจริญจริงๆ

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15.00 น. นางสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นายวุฒิไกร สุวรรณวานิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นายสุรสิทธิ์ […]
December 22, 2016

นายอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตฯจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะกรรมการสภาอุตฯจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมในฐานะถือหุ้น พร้อมผู้ถือหุ้น บริษัท ขอนแก่น ไมซ์ แมเนจเม้นท์

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14.30 น. นายอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ในฐานะถือหุ้น พร้อมผู้ถือหุ้น บริษัท […]
December 20, 2016

วารสารสภาอุตสาหกรรม ฉบับที่ 163

December 8, 2016

ร่วมต้อนรับนายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สหรัฐอมริกาประจำประเทศไทย

ร่วมต้อนรับนายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สหรัฐอมริกาประจำประเทศไทย ณ ห้องรับรองขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น พวกเราได้นำเสนอ ศักยภาพจังหวัดขอนแก่น ความเจริญด้านต่างๆ มีชุมชนชาวต่างชาติ ชาวอเมริกันและยุโรปมากมาย ในพื้นที่ขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ทางจังหวัดขอนแก่นเคยเป็นเจ้าภาพวันท่องเที่ยวโลก เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา […]