ข่าวสารและกิจกรรม

เมษายน 4, 2019

สัมมนาเผยแพร่แนวทางอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง

กุมภาพันธ์ 19, 2018

งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 10 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันศุกร์ ที่ 16 […]
กุมภาพันธ์ 19, 2018

ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆะบูชา 2561

วันศุกร์ ที่ 16 […]
กรกฎาคม 11, 2017

รองประธานสภาอุตสาหกรรมขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการน้ำบาดาล ครั้งที่ 11/2560 ณ ห้องประชุม สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น

          วันอั […]