ข่าวสารและกิจกรรม

February 19, 2018

งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 10 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. คุณเทพวรรณ์ เตียมไธสง เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และคุณนันฐิยา สิริกาญธนานันท์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนท่านประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น […]
February 19, 2018

ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆะบูชา 2561

วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. คุณภูวศิษฐ์ วีระปัญญาวัฒน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆะบูชา 2561 โดยมีคุณสุชัย บุตรสาระ […]
July 11, 2017

รองประธานสภาอุตสาหกรรมขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการน้ำบาดาล ครั้งที่ 11/2560 ณ ห้องประชุม สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น

          วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. คุณพิทักษ์ […]
July 5, 2017

รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Focus Group ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น. คุณภูวไนย์ วงศ์สุริยา และ คุณธรรมรัตน์ จันท่าจีน รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ […]