Uncategorized

October 11, 2017

คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรมศพ คุณสมชาย ยิ้มสิริ บิดาของคุณสมิง ยิ้มศิริ (รองเลขาธิการหอการค้าไทย, ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และอดีตประธานหอการค้าจังหวัด

  วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 19.00 น. คุณสามารถ อังวราวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น , คุณวิฑูรย์ […]
October 11, 2017

คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ ตัวแทนภาคประชาชนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (กศจ.ขอนแก่น)

  วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลโมลี ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น […]
October 6, 2017

คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น , คุณเจนจิรา หงส์พูนพิพัฒน์ พร้อมด้วย คุณสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย รองประธานสภาอุตสาหกรรมขอนแก่น , คุณจิราทิพย์ ไกรทอง รองประธานสภาอุตสาหกรรมขอนแก่น และ คุณนันฐิยา สิริกาญธนานันท์ กรรมการสภาอุตสาหกรรม ร่วมพิธีตักบาตรเทโว ในงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2560

  วันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 06.00 น. คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น , คุณเจนจิรา หงส์พูนพิพัฒน์ […]
October 6, 2017

คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ คุณทวีสันต์ วิชัยวงษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานเลี้ยงรับรองและแสดงความยินดี “Warmest Welcome & Congratulation”

  วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น. คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ คุณทวีสันต์ วิชัยวงษ์ […]