ปฏิทินกิจกรรม

  • ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารระดับสูง25 มกราคม 2560

    ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารระดับสูงของสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ณ ห้องประชุมหอการค้า จ.ขอนแก่น
  • 24 มกราคม 2560Event Title

    123456
  • 24 มกราคม 2560Event Title

    123456